Zaznacz stronę

Ta Ewangelia mówi o tym, że On zawsze jest w nas wpatrzony. Jak matka w dziecko, by obronić, odszukać i dać poczucie bezpieczeństwa. Nie, Bóg nie karze. On zbawia.