Zaznacz stronę

Fragment Ewangelii o pytaniach, które Jezus zadaje uczniom pod Cezareą Filipową jest bardzo ważnym momentem w formacji uczniów, bo dotyka ich osobistej odpowiedzi na pytanie kim jest Jezus? To jest pytanie ważne dla każdej i każdego z nas.

Jednak chciałbym Was dziś zaprosić do trzech innych pytań, które są inspirowane pytaniami Jezusa, które zadał apostołom. Weźcie te pytania i niech one będą podstawą do dzisiejszego spotkania z sobą samym i Bogiem.