Zaznacz stronę

SŁOWO

Skoro ujrzycie Watykan otoczony przez wojska, wtedy wiedzcie, że jego spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Polsce, niech uciekają w góry, ci, którzy będą w Watykanie, niech z niego uchodzą, a ci, którzy będą do niego jechać, niech nie wjeżdżają do miasta. Będzie to bowiem czas pomsty. Będzie to czas pomsty, biada matkom oczekującym potomstwa i karmiącym, będzie wielki ucisk w Polsce i gniew na ten naród. A Częstochowa będzie deptana przez pogan.

Może trzeba nam tę Ewangelię w ten sposób przeczytać? I czytać ją tak, jak często mówimy – jako Dobrą Nowinę. W jaki sposób opis zła, które może mi zagrażać może być Dobrą Nowiną?

Może to jest to, co mówił Ignacy – szukać i znajdować Boga we wszystkim, również w tym, co jest końcem, klęską, brakiem sukcesu. Jak? Choćby przez to, że Bóg nas ostrzega przed tym, że w naszym życiu wcale nie musi być sielankowo, że w naszym życiu musząprzyjść trudne momenty. A to, że nas ostrzega, pokazuje nam wyraźnie, że Jego błogosławieństwo nie zawsze oznacza sukces, ale zawsze oznacza Jego obecność.

Jest obecny Ten, który mnie kocha.