Zaznacz stronę

Prawo i Prorocy. Zasady, przykazania, rady, pouczenia, przykłady, drogowskazy.

Dziś każdy chce decydować o sobie. Świat jest pełen monad. Tymczasem nie da się być człowiekiem i nie respektować zasad. Dziś każdy modny mędrzec powie: „jesteś sobie panem, możesz sobie ustalić na własne potrzeby, co dobre i moralne. Jedyne zasady, jakie obowiązują, to te, które sam stworzysz. Twoje szczęście jest najważniejsze”.

Dziś Ty możesz zdefiniować, co znaczy kobieta, mężczyzna, kiedy zaczyna się i kończy życie. Dziś Ty masz prawo do tego, by małżeństwem określić to, co Ty chcesz. Oni tak mogą myśleć. Ty jesteś chrześcijaninem i pamiętaj: „A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli. Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością”.

Jego Prawo jest dla mnie trudne tylko w jednym przypadku. Zawsze wtedy, kiedy przestaję widzieć to jedno słowo – słuchaj. Kiedy przestaję słuchać Jego samego, wsłuchiwać się w Jego Ciszę, zawsze wtedy odczuwam ciężar, smutek z powodu Jego prawa. Wtedy wydaje się ono nieludzkie, nie na miarę naszych czasów, mojego wygodnictwa.

Każdy człowiek, który marudzi, że Jego prawo jest nieludzkie, nie słucha Boga. I trzeba to sobie uczciwie powiedzieć. Każdy taki człowiek jeśli kogoś słucha, to słucha nie Boga. Może siebie, może innych, a może złego. Ale nie Boga. Warto dziś sobie przypomnieć jedną banalną sprawę. Bóg jest Bogiem!

SŁOWO