Zaznacz stronę

SŁOWO

Czy naprawdę religijność musi polegać na rozwiązywaniu absurdalnych kazusów i zastanawianiu się nad sprawami drugorzędnymi?

Jest w naszym życiu sporo absurdalnych rozmów o niczym, o pierdołach, których jedynym celem jest albo złapanie kogoś na braku racji, albo lęk przed stanięciem w prawdzie o sobie. Można z wiedzy o Bogu, liturgii, Kościele, człowieku czy polityce uczynić oręż przeciw człowiekowi i prawdziwemu spotkaniu Boga. Z tego, co miało służyć celowi, staje się celem samym w sobie, albo narzędziem przeciw drugiemu. Można zapomnieć, że nasze słowa (choć ważne) są tylko słowami, nie rzeczywistością. Można rozmawiać o miłości najpiękniejszymi słowami i nigdy nie kochać. Można być ekspertem od tego, jak powinna wyglądać gospodarka kraju i nigdy nie radzić sobie ze swoim portfelem. Można mówić o tym, że inni są okropni, bijąc swoje dzieci. Można mówić ślicznymi słowami o liturgii, a mieć w pogardzie swojego przeciwnika. Można mówić o Miłosierdziu Boga i zarazem gwałcić dzieci. Słowo jest tylko słowem. Ono musi mieć odniesienie do Słowa; gdy go nie ma, staje się orężem przeciw drugiemu, kiedy je ma, staje się pokornym sługą na usługach Prawdy.

„Bóg jest Bogiem żyjących, nie umarłych”. Tylko „umarli” próbują innych zabić, pogrążyć, tylko tacy ludzie chcą uśmiercić innych, bo ciekawi są tego, jak śmierć wygląda, inaczej nie radzą sobie ze swoim lękiem.

Ludzie z dzisiejszego fragmentu Ewangelii reprezentują typ człowieka, który patrzy tylko na siebie i swoje racje, bo w nich upatruje swoje poczucie bezpieczeństwa. Mają zbudowany świat, w którym czują się bezpiecznie, gwarantem tej misternej budowli ma być Bóg, bo wzięli sobie z Biblii poszczególne kawałki. Zbudowali teoryjkę i byli w swoich oczach „maxami”. Owszem, udają pokornych, bo niby pytają, szukają prawdy, jednak to jest tylko przykrywka. W rzeczywistości pełno w nich śmierci.

Bóg jest Życiem, a życie to ciągły rozwój, dynamizm. I Słowo ma cię ożywiać, a później ty masz ożywiać innych, nie zabijać. A twoje rozmówki do czego prowadzą?