Zaznacz stronę

72668_520065028037029_335367376_n

Pierwszy jezuita w historii PAPIEŻEM.
Dziś była nasza Msza za mężczyzn. Ten wybór zburzył cały ustalony wcześniej porządek.
Nie byłem w stanie powiedzieć homilii. Kiedy usłyszałem – stojąc przy ambonie, że papieżem został jezuita, nie byłem w stanie.
Duża radość. Bardzo duża. Ufam, że Towarzystwo teraz dozna rozkwitu. Ale jak szepcze mi teraz Wojtek, to też namaszczenie Towarzystwa, a więc będzie się wiązało z trudnościami.
Ojcze Niebieski – DZIĘKUJEMY.
Św. Ignacy, bł. Janie Pawle – módlcie się za papieża Franciszka.
Pamiętajmy też o papieżu Benedykcie w modlitwie.
I proszę Was o zdrowaśkę w intencji powołań do TJ.