Zaznacz stronę

W obu dzisiejszych tekstach pojawia się postać Mojżesza. W Księdze Wyjścia, co ciekawe, Mojżesz jest wybawicielem, to on jest dobrym policjantem, a Bóg złym. To dzięki wstawiennictwu Mojżesza Bóg nie niszczy swojego ludu. A już w Ewangelii, Jezus pokazuje Mojżesza jako oskarżyciela.

Jezus mówi do Żydów, którzy w religii postrzegali swoje zbawienie. W religii, czyli w tym, co przyniósł Mojżesz, a że nie są w stanie wypełnić prawa, to wychodzi na to, że Mojżesz będzie tym, który ich potępi.

Warto posiedzieć dziś nad poważną kwestią z I czytania: jak to jest, że Mojżesz jest w nim ukazany jako ten lepszy od Boga?