Zaznacz stronę

Można się zatrzymać na oklaskach, a można iść dalej, do Celu… Jak dziś będziesz żyć?
Zapraszam do mojego gadania o dzisiejszym fragmencie Ewangelii Łukasza: