Zaznacz stronę

Ewangelia zawsze przychodzi do nas w kontekście tego, co obecnie przeżywamy. Wczoraj były wybory, wcześniej kampania, a więc ostre podziały. Dziś rozpoczynamy nowy rozdział, w którym Kościół daje nam bardzo konkretne Słowo. Słowo o Znaku Jonasza….