Zaznacz stronę

Nie mogę się nadziwić, że ludzie wierzący mają żal do Franciszka o to, że zaczął się zajmować ekologią. A bardzo mnie wkurza, kiedy mają go ludzie po doświadczeniu Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego.
Ignacy, przez całe rekolekcje zmierza do ostatniej Kontemplacji o miłości, w której uczy człowieka by szukać i znajdować Boga w stworzeniu (nie tylko człowieku). Miłość do stworzenia wypływa z Biblii, od momentu, kiedy Bóg zaprosił nas do współtworzenia.