Zaznacz stronę

Szukamy często przestrzeni, w których moglibyśmy się nawrócić. I szybko się z nawrócenia zwalniamy, bo przecież „nikogo nie zabiliśmy, nie zdradziliśmy i nie okradliśmy”, bo przecież „są gorsi ode mnie”…
Wybory są dobrą przestrzenią, w której można dokonać nawrócenia (siebie). W jaki sposób?