Zaznacz stronę

Obyśmy nie czytali tekstu Pawła wąsko, ale zobaczyli, że wile partii naszego ciała może nas prowadzić do dobra i zła. Czasem są to już tak mocno utrwalone w nas mechanizmy, że nie dostrzegamy strat w naszych relacjach.
A Pan Jezus budzi nas dziś swoim wielkim pragnieniem, by ogień już płonął, by nas budził do życia twórczego, którego konsekwencją może być odrzucenia.