Zaznacz stronę

Bracia Protestanci!

Wiele nas łączy. Przede wszystkim Bóg i wiara w to, że Ojciec posłał Swojego Syna na ten świat, by świat zbawił, nie potępił. Łączy nas chrzest i wiara w to, że Bóg daje nam zbawienie za darmo. Łączy nas wiara w to, że Łaska jest nam darmo dana. Łączy nas Słowo Boga, wspólna modlitwa, głoszenie Pana Jezusa i męczennicy za wiarę. Łączą nas wspólne rodziny, działania na rzecz potrzebujących. Bardzo dużo tego jest.

Różnimy się w wielu kwestiach. Nie trzeba ich wymieniać. Jednak bardzo mnie zabolało to, że przez usta Waszego biskupa Marcina Hintza, godzicie się na to, że życie najmniejszych staje się życiem mniej ważnym. Nie wyobrażam sobie tego, że stajecie przed ludźmi i będziecie głosić Zmartwychwstanie Pana, w tym samym czasie godząc się na to, że dopuszczamy unicestwianie tych, którzy nic powiedzieć nie mogą.

Wiem, że wśród Waszych Kościołów są różne wspólnoty i poglądy, z wieloma się nie zgadzam, ale teraz milczeć się nie da. Nie możemy, jeśli wierzymy w Boga Żywego, godzić się na śmierć. Nie możemy!

Ufam, że ta wypowiedź jest jakąś pomyłką, przejęzyczeniem i powiedzcie odważnie, że nie godzicie się na zabijanie tych, którzy bronić się nie mogą. Pozwólcie Bogu – być Bogiem, a nie gódźcie się na to, by miejsce Boga zajmował człowiek. Nie idźcie tą drogą.

Wasz brat chrześcijanin.