Zaznacz stronę

  13581236347355038_4krTctUk_c_large
SŁOWO
Ludzkie myślenie to myślenie obarczone strachem i wąskim horyzontem. Ono jest myśleniem zachowawczym, człowiek chce i pragnie zachować wypracowany plan działania, którego celem jest obrona status qou.
Tak było z Piotrem; zbudowali relację z Jezusem, byli zgraną paczką, o której mówiło się „na mieście”, ludzie wyrażali na ich temat opinie, byli w centrum. Wszystko wskazywało na to, że Jezus jest Mesjaszem i przyszłość z Nim będzie zwycięstwem. Piotr nie chce słyszeć o jakieś męce, krzyżu czy klęsce. Reaguje, jak człowiek, który broni swojej wersji wydarzeń, swojej wizji Mesjasza, w której nie ma miejsca na krzyż i porażkę. I wtedy słyszy: Idź za Mną (odejdź za Mnie), szatanie. Tak to należy przetłumaczyć.
Szatan jest tym, który chce zrobić wszystko, by dzieło Jezusa sprowadzić na tory, które są wygodne, na tory, które skończą się w zajezdni czysto ludzkiego patrzenia.
Kilka wersów dalej Jezus powie: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech Mnie naśladuje. Właśnie w tym – w kroczeniu do Jerozolimy. Człowiek idący za Nim nie może patrzeć na życie, jak ktoś kto nie umiera. Droga do Zmartwychwstania jest drogą upokorzenia i śmierci. Każdego dnia.
Jest w każdym z nas to myślenie szatańskie, które chce wykorzystać nasze dobre pragnienia do zła i pójścia na skróty. Działo się to już na pustyni, kiedy Jezus był poddany kuszeniu. Diabeł nie kusił Piotra i Jezusa złymi rzeczami. Zachowanie swojego życia, pokazanie siły i władzy to są dobre rzeczy, ale pójście za nimi za wszelką cenę okazują się dramatem.
Jest taka pokusa polegająca na tym, że człowiek próbuje stworzyć swoje chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, z którego wykluczymy krzyż, a jeśli on się pojawia to raczej nakładany przez nas na ramiona innych. Wyznać, że Jezus jest Mesjaszem jest dość prostą sprawą. Wystarczy jakieś Jego doświadczenie. Prawdziwe chrześcijaństwo zaczyna się później – od pójścia za Jezusem do Jerozolimy.