Zaznacz stronę

POKORA, NIE GROMY

Ile lat my za Panem Jezusem idziemy? Słuchamy Go, modlimy się, czytamy Pismo, mądre książki, słuchamy coraz lepszych kaznodziejów, niektórzy z nas są już po wielu kursach duchowości i tak naprawdę nic się nie nauczyliśmy. Jak Ci dwaj bracia. Przecież znają Jezusa...

WEJDŹ, A NIE PATRZ TYLKO

Boże, nie każ mi zmieniać mojego życia. Proszę Cię, uszanuj to, co sobie wypracowałem przez lata. Uszanuj to, że mam swoje przyzwyczajenia, że wiem, co dla mnie lepsze. Boże, spróbujmy żyć w symbiozie, nie przeszkadzając sobie wzajemnie. Wiesz, Boże słyszałem, że...

DODANE i UKRYTE

Czasem, kiedy myślę sobie ile ja w życiu dostałem, to odczuwam strach. Strach przed tym, że przyjdzie dzień, w którym trzeba będzie się rozliczyć. A jednak ten strach jest diabelskim myśleniem, bo Jezus nie mówi nic o rozliczaniu, a wręcz przeciwnie – o dodaniu. I tak...

BÓG JEST DOBRY

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Nieustannie, pozwalamy znieczulić nasze serca, by nie pragnęły, by nie patrzyły dalej niż tylko, ku horyzontom zaspokojenia podstawowych potrzeb. Nieprawdą jest, powtarzam nieprawdą jest, że życie jest tak ciężkie, że nie...

BYĆ RAZEM

Bliskość. To sposób postępowania Boga. Franciszek. Mężczyźni i kobiety – dorośli ludzie idą za Jezusem. Pierwsi zostawili swój dobytek, życie i poszli za Nim; one, majętne kobiety, też za Nim chodzą. Co w Nim było takiego, że ci ludzie postanowili chodzić z Nim...