Zaznacz stronę

DAJ SIĘ ZMIENIĆ

SŁOWO Rozpocznijmy dziś od Piotra. Człowieka, który zdradził Miłość. Mężczyzny, który tak wiele Jezusowi zawdzięcza, a jednak pewnego dnia mówi o Nim: nie znam tego człowieka. Dziś staje przed wielkim tłumem i mówi donośnym głosem prawdę. Nie bawi się w słodzenie...

JEZUS i FRANCISZEK

SŁOWO [ostrzegam, że tekst dla wielu może być bardzo zmanipulowany i ‚obraźliwy’] Jezus jest wolny. Prowokuje, wkurza, staje się kimś, kogo chcą zabić, a jednak nie poddaje się lękowi czy presji. Nie daje się też wcisnąć w ich schemat. Jest świadom swojej misji, wie...

DZIEŁA i FRANCISZEK

SŁOWO Jeżeli wybieramy drogę, na której chcemy żyć pragnieniami, to zawsze pojawi się wróg. Tym wrogiem wcale nie jest szatan czy nasze zranienia. Ale to, co dosięga nas najszybciej – brak pamięci. Zobaczmy, ile razy już w naszym sercu pojawiało się pragnienie, by...

PAPIEŻ FRANCISZEK

Pierwszy jezuita w historii PAPIEŻEM. Dziś była nasza Msza za mężczyzn. Ten wybór zburzył cały ustalony wcześniej porządek. Nie byłem w stanie powiedzieć homilii. Kiedy usłyszałem – stojąc przy ambonie, że papieżem został jezuita, nie byłem w stanie. Duża...

BIEGNĘ

SŁOWO Każdego dnia, kiedy wstaję pytam się samego siebie – Kramer, a czy ty jeszcze w Nim trwasz, czy jesteś już tylko pasożytem, żyjącym swoim życiem, ale czerpiącym z Jego soków? I nie potrafię odpowiedzieć jednoznacznie. Bo ani na pewno nie jestem całkowicie...